SLUŽBY

Spracujeme a zabezpečíme

 • projektovanie a manažment projektu
 • koncepčné riešenia a návrh prototypov
 • vývoj a detailný inžiniering
 • montážnu a výrobnú výkresovú dokumentáciu
 • vytvorenie 3D modelov podľa výkresovej dokumentácie a naopak
 • vytvorenie 3D modelov a výkresovej dokumentácie na základe zamerania skutkového stavu stroja, zariadenia, technologických celkov alebo stavby
 • animácie a vizualizácie
 • podporu našimi konštruktérmi v prípade Vašich chýbajúcich konštrukčných kapacít
 • statické výpočty strojov a zariadení, oceľových a betónových konštrukcií
 • výpočty hydrauliky a pneumatiky
 • výrobu, montáž a spustenie zariadenia do prevádzky


Softwarové vybavenie

CAD software AUTODESK PRODUCT DESIGN SUITE PREMIUM

U autorizovaného statika je to software