Násypky a výsypky

Prepadové šachty hrubozrnného materiálu v spaľovni - zameranie stavu, stanovenie koncepčného riešenia, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Prepadové šachty pre štrkovňu - kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Prepadové šachty - zameranie stavu, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko