KONTAKT

AG Engineering s.r.o.

Cesta na Kamzík 11

SK-831 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46 740 074

DIČ: 2023560649

IČ DPH: SK2023560649

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, vl.č. 82450/B 

Sídlo kancelárie:

Cukrová 14 

SK-811 08 Bratislava

5. poschodie, č.dv. 510a

info@ageng.sk

Kontaktný formulár