Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie - statické výpočty a kompletná výkresová dokumentácia, Švajčiarsko