Projekčná činnosť

Sústava reťazových dopravníkov a tlakových zásobníkov pneumatickej dopravy popolčeka - kompletný 3D model a výrobná výkresová dokumentácia, Francúzsko 


Štúdia pre projekt recyklačnej technológie - 3D vizualizácie, predprojektové výkresy, Švajčiarsko


Prístavba nových síl na cement a sústavy vyprázdňovacích dopravníkov, oceľová konštrukcia - štúdia riešenia, vizualizácia, výkresová dokumentácia na stavebné povolenie, Švajčiarsko 


Prepadové šachty hrubozrnného materiálu v spaľovni - zameranie stavu, stanovenie koncepčného riešenia, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Odpopolňovacia linka pre spaľovňu odpadov - spracovanie 3D modelov a vizualizácie podľa 2D výkresovej dokumentácie, Poľsko