Special-purpose machinery

Recyklačná linka odpadu - zariadenie na vyprázdňovanie kontajnerov a kontrolované dávkovanie na výstupe zo zariadenia - koncepčné štúdie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, nastavenie geometrie mechanických častí u zákazníka, Švajčiarsko


Recyklačná linka odpadu - zariadenie na kontrolované dávkovanie na výstupe - koncepčné štúdie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Recyklačná linka odpadu - výklopný pojazd kontajnera pre plničku kontajnerov - riešenie koncepcie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Recyklačná linka odpadu - výklopné pojazdy kontajnerov pre plničku kontajnerov - kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Recyklačná linka odpadu - pojazdy kontajnerov pre plniace zariadenie - koncepcie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Recyklačná linka odpadu - magnetické odlučovače pre pásové dopravníky - koncepcie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko