Silos and reservoirs

Zásobník odvodneného kalu s otváracím dnom pre čističku odpadových vôd - koncepčná štúdia, pevnostné výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Násypka miešačky betónu - vypracovanie koncepcie, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko