Mechanical transportation

Reťazové dopravníky - stanovenie parametrov, kompletná výrobná dokumentácia


Špeciálne pásové dopravníky podľa požiadaviek zákazníka - koncepčné štúdie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Pásový dopravník a podperná oceľová konštrukcia - statický výpočet, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Špeciálne pásové dopravníky podľa požiadaviek zákazníka - koncepčné štúdie, výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Reverzibilný pásový dopravník podľa požiadaviek zákazníka - výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Reverzibilný pásový dopravník podľa požiadaviek zákazníka - výpočty, kompletná výrobná dokumentácia, Švajčiarsko


Vyprázdňovacia pohyblivá podlaha reaktora v spaľovni - určenie prevádzkových parametrov podľa požiadaviek, výrobná dokumentácia, Veľká Británia, Poľsko